Danh mục Đơn vị tính

2 năm trước

DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

Người dùng truy cập danh mục Đơn vị tính để thêm các đơn vị tính vật tư hàng hàng, dịch vụ của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập giao diện Danh mục đơn vị 

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, tại mục VẬT TƯ HÀNG HÓA chọn Đơn vị tính.

 

1. Truy cập danh mục đơn vị tính - phần mềm kế toán Kaike Free
1. Truy cập danh mục đơn vị tính

Bước 2: Thêm thông tin đơn vị tính

Người dùng bấm chọn [THÊM] để thêm thủ công tùng mã đơn vị tính. 

2.1. Thêm mới đơn vị tính - phần mềm kế toán Kaike Free
2.1. Thêm mới đơn vị tính

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng nhập thông tin đơn vị tính. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường. Có các lưu ý như sau:

  • Mã đơn vị tính: Trường thông tin bắt buộc, gồm các ký tự và số viết liền không dấu.
  • Tên đơn vị tính: Trường thông tin bắt buộc, người dùng nhập tên đầy đủ
  • Diễn giải: Nhập mô tả chi tiết của đơn vị tính, đây là trường thông tin không bắt  buộc.
2.2. Nhập thông tin đơn vị tính - phần mềm kế toán Kaike Free
2.2. Nhập thông tin đơn vị tính

Sau khi người dùng nhập hết vào các trường bắt buộc. Ấn nút Lưu để lưu lại thông tin Đơn vị tính vừa tạo. Trường hợp muốn lưu đồng thời tạo mới đơn vị tính khác, người dùng bấm [Lưu và thêm mới]. Thông tin Đơn vị tính được lưu thành công sẽ được hiển thị tại danh sách Đơn vị tính.

Bước 3: Thêm mới đơn vị tính thành công

3. Thêm Đơn vị tính thành công - phần mềm kế toán Kaike Free
3. Thêm Đơn vị tính thành công

Ngoài ra hệ thống còn cho phép người sử dụng sửa, xóa và ngưng hoạt động một bản ghi bất kỳ.

Trên đây là các bước thực hiện tạo dữ liệu vật tư hàng hóa Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng tại đây

Kaike.vn

Danh mục