Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1 năm trước

BÁO CÁO KQHĐKD

Bước 1: Truy cập giao diện Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đăng nhập tài khoản Kaike Professional, truy cập menu Báo cáo, tại Báo tài chính , chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD).

1. Truy cập báo cáo KQHĐKD

Bước 2: Điền thông tin muốn lọc trong Báo cáo KQHĐKD

Giao diện sẽ hiển thị 1 bảng điền thông tin, bao gồm:

 • Kỳ báo cáo: Phần mềm cung cấp các tùy chọn:
  + Năm tài chính
  + Kỳ 1; Kỳ 2;…; Kỳ 10
  + Quý 1; Quý 2; Quý 3; Quý 4
  + 6 tháng đầu năm
  + 6 tháng cuối năm
  + Tùy chọn
  Đây là trường thông tin không bắt buộc, người dùng có thể để trống nếu muốn lọc thông tin bảng tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp theo mốc thời gian khác.
 • Từ ngày… đến ngày… : Cho phép người dùng nhập mốc thời gian muốn lọc thông tin khác với các tùy chọn có sẵn trên ô “Kỳ kế toán“. Đây là trường thông tin bắt buộc.

Sau khi đã nhập xong các thông tin yêu cầu, bấm chọn [ĐỒNG Ý]

 
2. Nhập thông tin lọc báo cáo kết quả kinh doanh

Bước 3: Kiểm tra thông tin của Báo cáo KQHĐKD

Tại đây, giao diện sẽ hiển thị Báo cáo KQHĐKD theo các trường thông tin mà người dùng yêu cầu.

 
3. Báo cáo kết quả kinh doanh

Trên đây là các bước lọc dữ liệu Báo cáo KQHĐKD trên phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây sẽ là nội dung hữu ích đối với bạn đọc.

Tham khảo thêm Hướng dẫn truy cập Tính lãi/lỗ

Kaike.vn

Danh mục