Trả lại hàng bán

2 năm trước

TRẢ LẠI HÀNG BÁN

Chức năng này cho phép người dùng tạo và quản lý dữ liệu về chứng từ tả lại hàng hóa của doanh nghiệp mình. Để thực hiện tạo dữ liệu cho chứng từ, người dùng cần thực hiện những bước sau.

Bước 1: Truy cập màn hình 

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Bán hàng, chọn Trả lại hàng bán hoặc người dùng có thể truy cập nhanh tại link sau: https://app.kaike.vn/sale/returnSale

Truy cập Trả lại hàng bán

Bước 2: Chọn thông tin chung cho chứng từ

Người dùng bấm nút [THÊM] chọn chứng từ nhập kèm Phiếu nhập kho hay không và thông tin chung muốn lập là:

 • Giảm trừ công nợ kèm Phiếu nhập kho

   

  Chứng từ Giảm trừ công nợ kèm PNK

+ Tab Phiếu nhập kho 

Tab Phiếu nhập kho

+ Tab Giá vốn

Tab Giá vốn
 • Giảm trừ công nợ không kèm Phiếu nhập kho

 

Giảm trừ công nợ không kèm PNK
 • Trả lại bằng tiền mặt kèm PNK

 

Trả lại bằng tiền mặt kèm PNK

+ Tab Phiếu nhập kho

Tab Phiếu nhập kho

+ Tab Giá vốn

Tab Giá vốn
 • Trả lại bằng tiền mặt không kèm Phiếu nhập kho
Trả lại bằng tiền mặt không kèm PNK
 • Trả lại bằng tiền gửi kèm Phiếu nhập kho
Trả lại bằng tiền gửi kèm PNK

+ Tab Phiếu nhập kho

Tab Phiếu nhập kho

+ Tab Giá vốn

Tab Giá vốn
 • Trả lại bằng tiền gửi không kèm Phiếu nhập kho
Trả lại bằng tiền gửi không kèm PNK

Người dùng thêm các thông tin yêu cầu nhập tại các tab tương ứng với loại chứng từ được chọn:

+ Tab Hóa đơn

Tab Hóa đơn

+ Tab Thuế

Tab Thuế

+ Tab Thống kê

Tab Thống kê

Bấm chọn [LƯU] để lưu một chứng từ trả lại hàng bán độc lập.

Bước 3: Nhập dữ liệu vào chứng từ 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường.

 • Trường hợp người dùng thêm mới TLHB tham chiếu từ chứng từ khác

Tại màn hình Thêm mới, bấm chọn [CHỨC NĂNG KHÁC]. Chọn lập từ chứng từ bán hàng, màn hình hiển thị:

Chức năng khác

Khi người dùng bấm chọn [LẤY DỮ LIỆU], hệ thống sẽ tài dữ liệu các CTBH được ghi sổ tương ứng trường khách hàng và trong khoảng thời gian được chọn với tất cả tình trạng thanh toán. Chọn chứng từ cần tham chiếu, bấm chọn [ĐỒNG Ý].

Chọn chứng từ bán hàng

Tại màn hình danh sách hiển thị chứng từ TLHB vừa tạo:

Danh sách Trả lại hàng bán

Trên đây là các bước thực hiện tạo Chứng từ bán hàng trên Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn về Hướng dẫn tạo hợp đồng bán

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

 

Kaike.vn

Danh mục