Số dư đầu kỳ công nợ khách hàng

2 năm trước

SỐ DƯ ĐẦU KỲ CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

Chức năng này phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng là khách hàng (KH). Người dùng nhập Số dư đầu kỳ sau khi tạo các Danh mục đối tượng và trước khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán.

Bước 1: Truy cập danh mục số dư đầu kỳ

Vào menu Số dư đầu kỳ, chọn Công nợ Khách hàng. 

1. Truy cập Danh mục Công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn mục nhập số dư công nợ khách hàng

Người dùng bấm chọn theo các bước sau:

  • [Nhập số dư]
2.1. Bấm chọn Nhập số dư 

Lúc này, màn hình hiển thị bảng danh sách khách hàng với các cột thông tin số dư tài khoản công nợ. Người dùng tiếp tục bấm nút:

  • [Chi tiết công nợ] – biểu tượng ô vông có mũi tên, cột cuối cùng trên bảng.
2.3. Bấm Chi tiết công nợ

Ngay sau đó, màn hình hiển thị bảng Nhập chi tiết công nợ khách hàng, để hiện thị dòng nhập liệu công nợ khách hàng, người dùng bấm chọn:

  • [Thêm dòng]
2.4. Bấm thêm dòng 

Bước 3: Nhập số liệu công nợ khách hàng

Người nhập dữ liệu công nợ khách hàng theo tại dòng mới được thêm. 

  • Ngày hóa đơn/chứng từ 
  • Số hóa đơn/chứng từ 
  • Hạn thanh toán
  • Số còn phải thu : Cập nhật giá trị vào Dư nợ 
  • Số thu trước : Cập nhật giá trị vào Dư có
  • Nhân viên: Người dùng chọn nhân viên theo trên chứng từ bán hàng

Lưu ý: Người dùng chỉ nhập 1 trong hai trường giá trị Số còn phải thu hoặc Số thu trước

3.1. Nhập thông tin công nợ khách hàng

Sau đó bấm nút [Lưu].  Dữ liệu cập nhật vào màn Nhập công nợ KH.

=> Tiếp đó người dùng chọn [Lưu], hệ thống sẽ lưu dữ liệu và quay trở lại màn hình ban đầu.

3.3 Nhập thông tin danh mục thành công

Lưu ý: Số dư đầu kỳ là số được kết chuyển của năm tài chính kỳ trước. Quá trình nhập số dư đầu kỳ công nợ khách hàng cần thực hiện sau khi tạo các Danh mục đối tượng và trước khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán.

Kaike.vn

Danh mục