Danh mục nhóm sản phẩm

1 năm trước

DANH MỤC NHÓM SẢN PHẨM

Danh mục Nhóm sản phẩm (Nhóm SP) dùng để khai báo các nhóm dành cho vật tư, hàng hóa, dịch vụ hoặc thành phẩm để phục vụ cho việc quản lý các chỉ tiêu như hàng tồn kho, doanh thu, … chi tiết đến từng nhóm SP. Người dùng truy cập danh mục Nhóm sản phẩm để khai báo thông tin.

Bước 1: Truy cập giao diện Nhóm SP

Đăng nhập tài khoản Kaike, truy cập menu Danh mục, tại danh mục VẬT TƯ HÀNG HÓA chọn Nhóm sản phẩm.

Hoặc người dùng có thể truy cập nhanh TẠI ĐÂY.

1.1 Truy cập danh mục Nhóm sản phẩm

Bước 2: Thêm thông tin Nhóm SP

Để thêm thông tin Nhóm SP tại danh mục, bạn có 2 cách để thêm.

Cách 1: Thêm thủ công thông tin

Người dùng bấm chọn nút [THÊM] tại màn hình danh sách Nhóm SP để thêm thông tin thủ công từng nhóm.

2.1.1 Chọn thêm mới thủ công Nhóm sản phẩm

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *), lưu ý dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng của từng trường. Cụ thể: 

  • Mã nhóm: Trường thông tin bắt buộc bao gồm các ký tự chữ và số viết liền không dấu.
  • Tên nhóm: Trường thông tin bắt buộc, người dùng nhập tên đầy đủ của nhóm SP.
  • Tính chất: Trường thông tin bắt buộc, sẽ có danh sách các tùy chọn: Vật tư hàng hóa, Dịch vụ, Thành phẩm. 
  • Diễn giải: Nhập diễn giải về đặc điểm hay lưu ý của nhóm SP. Người dùng có thể bỏ qua thông tin này.
  • Ngầm định: Hệ thống đã tự động nhập các thông tin thường sử dụng. Người dùng có thể sửa lại cho phù hợp.
2.1.2 Nhập thông tin Nhóm sản phẩm thủ công

Sau khi người dùng nhập hết vào các trường bắt buộc, ấn nút [LƯU] để lưu lại thông tin. Người dùng có thể bấm [LƯU VÀ THÊM MỚI] để vừa lưu thông tin mới tạo đồng thời tạo thêm mới 1 nhóm nữa. Thông tin được lưu thành công sẽ được hiển thị tại danh sách Nhóm SP.

Cách 2: Thêm mới Nhóm SP từ file excel 

Để thêm mới Nhóm SP từ file excel, người dùng chọn [CẬP NHẬT BẰNG EXCEL]

2.2.1 Chọn thêm Nhóm sản phẩm từ file Excel

Giao diện sẽ hiển thị như hình 2.2.1 dưới đây. Người dùng bấm nút [Tệp mẫu cơ bản/ đầy đủ danh sách nhóm sản phẩm] để tải tệp mẫu.

 
2.2.1 Tải tệp mẫu danh mục

Từ tệp mẫu excel đã có, người dùng nhập thông tin danh mục Nhóm SP theo hướng dẫn của file mẫu. Sau đó quay trở lại màn hình phầm mềm kế toán Kaike, người dùng tải file dữ liệu lên hệ thống. 

2.2.2 Nhập thông tin Nhóm sản phẩm lên file mẫu

Quay trở lại màn hình phần mềm kế toán Kaike, người dùng chọn nút [Chọn tệp] để tải lên file thông tin có sẵn. Sau đó bấm nút [Tiếp tục].

Phần mềm sẽ kiểm tra các thông tin người dùng đã nhập và hiển thị các bảng kiểm tra số dòng hợp lệ.

2.2.3 Kiểm tra thông tin nhóm sản phẩm

Nếu có chứa các dòng dữ liệu không hợp lệ (Thiếu, không đúng định dạng) thì hệ thống sẽ hiện thông tin số lượng các dòng hợp lệ và không hợp lệ lên màn hình. Người dùng chọn [Tải xuống tệp kết quả] để sửa lại theo hướng dẫn trong file. Sau đó tải lại file lên hệ thống.

Khi tất cả các dòng dữ liệu đã hợp lệ, người dùng bấm nút [Tiếp tục].

2.2.4 Thông báo kế quả kiểm tra danh sách nhập thông tin nhóm sản phẩm

Màn hình thông báo kết quả nhập dữ liệu, người dùng bấm nút [Hoàn thành] để hoàn tất quá trình tải dữ liệu lên hệ thống.

Bước 3: Thêm mới Nhóm SP thành công – sửa thông tin Nhóm SP

Ngoài ra hệ thống còn cho phép người sử dụng sửa, xóa và ngưng hoạt động một bản ghi bất kỳ.

2.3 Sửa thông tin nhóm sản phẩm

Tham khảo hướng dẫn Thêm danh mục Vật tư hàng hóa

Trên đây là các bước thêm mới danh mục Nhóm sản phẩm trong phần mềm kế toán Kaike. Hi vọng đây là nội dung hữu ích với bạn đọc. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình sử dụng phần mềm, xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi!

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 024 888 99399 – 024 888 99369

Email: hotro@kaike.vn

Bạn có thể tham khảo bộ video hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY

 

Kaike.vn

Danh mục