Danh mục Nhà cung cấp

2 năm trước

DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP

  1. Truy cập danh mục

Người dùng đăng nhập tài khoản vào app.kaike.vn, đi tới phần Danh mục, chọn Đối tượng sau đó chọn Nhà cung cấp (https://app.kaike.vn/category/subject)

Tại đây người dùng sẽ thấy các danh mục: Khách hàng, Nhà cung cấp (sau đây viết tắt là NCC), Nhân viên, Nhóm đối tượng

Truy cập danh mục nhà cung cấp

  2. Màn hình danh sách Nhà cung cấp

Danh sách Nhà cung cấp

3. Thêm mới dữ liệu

Tại màn hình danh sách, người dùng click chức năng [Thêm]. Khi đó hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới:

  • Nhà cung cấp là tổ chức:
Thêm mới NCC là tổ chức

+ Tab Thông tin liên hệ 

Tab Thông tin liên hệ
  • Nhà cung cấp là cá nhân:
Thêm mới NCC là cá nhân

Để tạo mới người dùng cần điền các thông tin bao gồm:

  • Tổ chức/cá nhân: là NCC thuộc loại hình công ty hay NCC là cá nhân kinh doanh
  • Khách hàng: Đôi khi 1 NCC cũng là khách hàng
  • Mã số thuế
  • Mã NCC: là trường bắt buộc, được tự động sinh khi thêm mới, người dùng có thể thay đổi
  • Tên NCC: là trường bắt buộc
  • Nhóm KH/NCC
  • Địa chỉ

Với các tab Điều khoản TT, Địa chỉ giao hàng:

+ Tab Điều khoản thanh toán

Tab Điều khoản thanh toán

+ Tab Địa chỉ giao hàng

Tab Địa chỉ giao hàng

Khi cung cấp đầy đủ thông tin giúp người dùng quản lý tốt hơn trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Sau khi đủ trường thông tin, hệ thống hiển thị chức năng Lưu cho phép người dùng lưu thông tin.

Trên đây là các bước nhập thông tin danh mục Nhà cung cấp trên Kaike. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây

 

Kaike.vn

Danh mục