Đơn mua hàng

3 tháng trước

ĐƠN MUA HÀNG

Để tạo một đơn hàng, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Đơn mua hàng

Đăng nhập vào phần mềm kế toán Kaike. Tại menu Mua chọn Đơn mua hàng, hoặc có thể truy cập nhanh tại link sau: (https://app.kaike.vn/purchase/purchaseOrder).

Truy cập vào trang web

Bước 2: Thêm mới dữ liệu 

Tại màn hình Danh sách, ấn nút [Thêm] để tạo mới đơn mua:

  • Trường hợp người dùng không ấn nút ” Là hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm”

           +  Điền đủ các trường bắt buộc ở tab Thông tin chung 

           + Ấn nút [Thêm dòng] để thêm dòng ở tab Chi tiết. Bắt buộc nhập trường sau: Mã hàng, ĐVT, SL đặt hàng, Đơn giá, %Thuế GTGT, Thành tiền.

Thêm ĐMH là đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm

           + Với tab Thống kê được liên kết dữ liệu từ tab Chi tiết. Tại tab Thống kê người dùng thêm thông tin về Đơn mua hàng.

           + Ấn biểu tượng [Xóa] ở cuối dòng chi tiết để xóa mã hàng vừa chọn

           + Bấm nút [Lưu] để lưu thông tin vừa tạo

  • Trường hợp người dùng ấn nút “Là đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm”, màn hình Thêm mới hiện thị:

           +  Điền đủ các trường bắt buộc ở tab Thông tin chung 

           + Ấn nút [Thêm dòng] để thêm dòng ở tab Chi tiết. Bắt buộc nhập trường sau: Mã hàng, ĐVT, SL đặt hàng, Đơn giá, %Thuế GTGT, Thành tiền.

Thêm ĐHM là đơn hàng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm

           + Với tab Thống kê được liên kết dữ liệu từ tab Chi tiết. Tại tab Thống kê người dùng có thể thêm thông tin về Đơn hàng.

           + Ấn biểu tượng [Xóa] ở cuối dòng chi tiết để xóa mã hàng vừa chọn

           + Bấm nút [Lưu] để lưu thông tin vừa tạo

Trên đây là các bước thực hiện tạo Đơn mua hàng trên Kaike. Bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn về Hướng dẫn tạo đơn đặt hàng

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng: 1900 633518

Kaike.vn

Danh mục